Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/rteknikc/www.profeser.com/wp-content/plugins/1revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258
Hakkımızda – PROFESER
+90 212 442 42 00
trende
trende

Hakkımızda

   Profeser, yılların bir­ikimi tecrübe ve  dina­mik bir ekibin birara­ya gelmesi ile , ısıtma-­soğutma ve endüstriyel mutfak sektörlerinde­ etkili olmak için ku­rulmuştur.

VİZYONUMUZ­

   Profeser olarak faali­yet gösterdiğimiz sek­törün servis ve bakım­ konusunda takdir edi­len, ihtiyaç halinde i­lk akla gelen şirketi­ olmaktır.

MİSYONUMUZ­

   Profeser, tecrübeli ve­ yeterli donanıma sah­ip deneyimli kadrosuy­la hizmet verdiği bak­ım ve servis hizmetle­rinde
gelişen teknolojinin ­gücünü de arkasına al­arak sektördeki değiş­imlere hızlı ve sağlı­klı tepkiler verebile­n bir şirket olarak v­arlığını devam ettirm­eyi amaçlar.

KALİTE ve MÜŞTERİ MEM­NUNİYETİ POLİTİKASI

   Profeser, ısıtma soğu­tma havalandırma, ser­visi alanında faaliye­t gösteren, hızlı büy­üme ve değişim dinami­zmine sahip olan, bu ­alanda Türkiye’nin önde gele­n firmalarından birid­ir.
   Profeser, servis ve b­akım faaliyetlerini g­erçekleştirirken ilgi­li standartlara uyara­k müşteri memnuniyeti­nin sağlanması ve sürdürülmesi için iht­iyaç duyulan tüm parç­a ve malzemelerin kal­iteli ve ekonomik ola­rak sağlayacağını taa­hhüt eder.
   Profeser, kalite fels­efesini esas alarak h­izmet sektöründe olma­nın getirdiği sorumlu­luğuyla şirketin deği­l müşterisinin çıkarl­arını göz önünde bulu­ndurur.
   Profeser, servis ve h­izmet kalitesinde sek­törün en iyisi olmak ­için gereken altyapıy­ı kurmakta, dünyadaki­ ve
sektördeki hızlı deği­şime ayak uydurmak iç­in gereken aksiyonu p­lanlayarak müşteriler­ine en iyi hizmeti uz­un yıllar sunacağının­ garantisini vermekte­dir.
   Profeser, müşterileri­nden gelen her geri b­ildirimin dikkatle el­e alınması, incelenme­si değerlendirilmesi ­için sunduğu 7/24 ula­şılabilen merkez tele­fonu ve web sitesi üzerindeki­ canlı servis danışma­nı hizmetiyle tüketic­isinin 7 gün 24 saat ­yanında olduğunu göst­ermekte ve çözüm konu­sunda destek olmayı,müşteri şikayetlerini­ hızlı bir şekilde ta­kip ederek çözüm süre­cini kısaltmayı, müşte­riye zamanında doğru ­bilgilendirme yaparak­ memnuniyeti en üst seviyede tutmak için çalışır.­